Forskning og udvikling

Forskning og udvikling i det tekniske center TRAPO

Forskning og udvikling spiller en central rolle i det tekniske center TRAPO. Kernen i innovationerne: autonomt fungerende systemer, der giver maksimal effektivitet og gentagelighed, samt pladsbesparende. Vores kreative og engagerede medarbejdere bygger på deres viden og færdigheder fra mange vellykkede projekter.

Vi kender de branchespecifikke krav til fremtidens internationale anlægskonstruktion. I en digital verden med et stærkt netværk og en høj grad af personlig individualisering af hver enkelt person stiger antallet af produktvarianter kraftigt. Anlæggene skal reagere på denne produktdiversitet med en høj grad af fleksibilitet og et universelt anlægskoncept. Derfor fokuserer vi vores teknologiportefølje og vores kernekompetencer på den fremadrettede udvikling af stadig nye fleksible og modulære løsninger, der repræsenterer et optimum for dit materialeflow i produktion og logistik – længe før markedet kræver det.

 

Dit sikkerhedsplus:

Vi tilbyder vores kunder interne testkørsler for konstant at forbedre processer, overordnede systemer, transportlinjer og automatisering:

  • Vi kan spejle dit systems funktioner i den digitale tvilling.
  • Det giver dig sikkerhed – længe før systemet er installeret i dine lokaler.
  • Ved at udvikle innovative løsninger skaber vi afgørende fordele for dig.
  • Vi kører testkørsler med dine produkter og tager ansvar for perfekt håndtering i din produktion.

Få mere at vide om TRAPO

Tilmeld dig til nyhedsbrev