Kvalitetsstyring

TRAPO kvalitetsstyring: certificeringer som bevis

TRAPO’s kvalitetsstyring blev indført allerede i 1996. Inden for rammerne af certificeringerne er vi med succes udsat for neutral evaluering og regelmæssige audits. Målet er optimal effektivitet og en perfekt sammenkobling af tjenester og processer inden for produktion og administration.

 

TRAPO Quality Management er en pioner inden for automatiseret dataindsamling og evaluering

TRAPO internt vurderes og justeres forretningsprocesserne løbende ved hjælp af meningsfulde præstationsindikatorer. I 2018 udviklede og installerede vi TIM, TRAPO Intelligent Management System. I dag er vi pionerer inden for automatiseret dataindsamling, evaluering og anlægskontrol.

TIM-evalueringer understøtter de høje krav til kvalitets-, energi- og miljøstyring og giver realtidsbeviser for de opnåede produktions- og kvalitetsmål.

 

Vores certificeringer

Vores kvalitetsstyring er opdateret i henhold til DIN EN ISO 9001:2015.

Desuden blev certificeringerne for miljøledelse, DIN EN ISO 14001:2015, og energiledelsessystem, DIN EN ISO 50001:2011, gennemført som led i bæredygtighedsindsatsen.

Vi betragter de juridiske krav som minimumskrav og vil, hvor det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt, træffe foranstaltninger, der går videre end disse krav.

Få mere at vide

Tilmeld dig til nyhedsbrev