Alt fra én kilde

TIM: Styring, optimering og overvågning af dine anlæg

Det intelligente TRAPO-styringssystem TIM, som er et webbaseret system, blev allerede i 2018 indført i TRAPO Technical Centre til brug for anlægs- og maskinteknikken som et ME-system (Manufacturing Execution System). TIM er brancheuafhængig, kan konfigureres af kunden, forbinder produktionsanlæg og omfatter også anlæg fra tredjeparter.
TIM overvåger processer i produktion og intralogistik på grundlag af foruddefinerede OEE-præstationer. Med TIM har kunderne et overblik over deres centrale forretningstal i realtid. TIM kan integreres i kundens ERP-systemer.

Anlægsovervågning via TIM: registrer, visualiser, gem

TIM tilbyder en webbaseret, brugervenlig HMI-grænseflade (Human Machine Interface).
Den kontinuerlige overvågning og de data, der indsamles fra den, gør det muligt at optimere det overvågede udstyr målrettet. Derudover angiver TIM det optimale tidspunkt for forebyggende vedligeholdelse – og forenkler bestillingsprocesserne ved at levere en digital indkøbskurv.

Den faktiske dataanalyse danner grundlaget for begrænset brugertilladelse på forskellige brugerniveauer.

TIM giver indsigt i kontrol og styring af ordrer, viser aktørernes kapacitet og giver et dagligt overblik over fabrikkernes produktivitet.

Centrale sammenligningsdata er tilgængelige ved et tryk på en knap, hvilket er relevant for auditering i forbindelse med f.eks. certificeringer.

Dataanalysen af TIM kan anvendes ensartet – med begrænsede rettigheder for det respektive brugerniveau.

Under systemovervågningen behandles og vises følgende funktioner visuelt:

 • Overvågning, behandling og levering af data
 • Dataindsamling – lagring – visualisering
 • Udtræk og analyse af data
 • Automatisk fejlrapportering
 • Ressourceforvaltning
 • Evaluering af kvalitetsmål
Anlagenoptimierung und vorausschauende Wartung mit dem TRAPO Intelligent Managementsystem

Optimering af anlæg og forebyggende vedligeholdelse med TRAPO Intelligent Management System

Uanset om der er tale om forebyggende vedligeholdelse eller rutinemæssig vedligeholdelse: Fra nu af kan vedligeholdelse og personaleindsættelse planlægges. TIM holder øje med aktørernes vedligeholdelsescyklusser og sikrer anlæggenes funktionalitet, reducerer sandsynligheden for nedbrud og optimerer driftsprocesserne.

Reservedelsservicen er også løftet til det næste niveau takket være den digitale indkøbskurv og den automatiske påfyldning af indkøbskurven.

TIM overtager optimering af anlæg synkront med efterspørgslen ved hjælp af tre centrale værktøjer:

 • Digital indkøbsvogn
 • Forudseende vedligeholdelse
 • Teknisk dokumentation
Anlagensteuerung: HMI und Routenmanagement für Shuttle

Anlægskontrol: HMI og rutestyring med TRAPO Intelligent Management System

TIM tilbyder to anvendelsesmuligheder for systemstyring:

 • Som HMI-software håndterer TIM kommunikationen mellem mennesker og systemer. HMI-porteføljen spænder fra visualisering til SCADA-systemer, der styrer og overvåger tekniske processer.
 • I forbindelse med anlægsstyring overtager TIM den fuldautomatiske ruteberegning og styring af en pendulfartøjsflåde af TTS-serien som en data-motorvej. Køretøjerne bevæger sig frit på trafikvejene, hvilket betyder, at ændringer i kørselsforløbet kan gennemføres med en lille indsats.

TIM fungerer som et “trafiklys-kredsløb” og ruteforvalter, så TTS’erne fungerer sikkert og effektivt ved siden af og sammen med hinanden. Den vælger f.eks. en gratis shuttlebus, beregner den mest fordelagtige destinationsrute og sender TTS’en af sted.

På denne måde beregner TIM dynamisk den optimale rute fra et oprettet netværk afhængigt af andre TTS’er. TIM registrerer logistiske adfærdsmønstre og justerer om nødvendigt styringen af pendlen: F.eks. registrerer softwaren bremsninger og vælger om nødvendigt en anden rute, fordi den længere rute samlet set kan betyde en kortere rejsetid.

TIM Integration in Kundenanlagen

TIM forbinder: Integration i kundeinstallationer

Som et overordnet system sikrer TIM gennemsigtighed og maksimal effektivitet for anlæg og processer. Ud over virksomhedsspecifikke forespørgsler giver TIM også mulighed for fleksibel tilpasning.

Selvfølgelig: Definition af grænseflader, herunder import- og eksportfunktioner til ERP-systemer fra tredjepart. Som et forbindelsesværktøj fungerer TIM i denne sammenhæng som et

 • Datahub for anlæg og systemer
 • Grænseflade til ME- og ERP-systemer
 • Tilslutning til interne softwaresystemer
Tilmeld dig til nyhedsbrev