Digital Hub

Den digitale TRAPO-hub:
Sikkerhed gennem virtuelle arbejdsgange

Besparelsespotentiale gennem eliminerede rejser, enorme omkostnings- og tidsbesparelser samt lav smitterisiko i tilfælde af pandemier: Årsager, der taler for TRAPO Digital Hub. Maskinteknikken er ved at færdiggøre den digitale kortlægning af sin analoge verden.

Digitale processer og moderne analyseværktøjer

Især for globalt opererende virksomheder anbefales den gennemsigtighed og de næsten ubegrænsede analysemuligheder, som et datastyringssystem som TIM, TRAPO Intelligent Management System, tilbyder.

Det betyder, at nøgletal kan indsamles fra alle anlæg til enhver tid på alle steder, sammenlignende vurderes, produktionen styres på grundlag af realtidsdata og vedligeholdelsen understøttes.

TRAPO Digital Hub kombinerer fordelene ved digitale arbejdsgange

Et centralt emne i forsknings- og udviklingscentret TRAPO Technikum er digitalisering, og hvordan den kan bruges til kundernes fordel. TRAPO-specifikke værktøjer er blevet samlet i hubben for at give online support til idriftsættelse, forebyggende vedligeholdelse og service. Målet er at opnå betydeligt højere, mere effektive og sikrere drift i et automatiseret miljø med virtuelle processer. Ekspertgrupper arbejdede sammen med RWTH Aachen University for at udvikle og implementere TRAPO Digital Hub.

Digitale processer og moderne analyseværktøjer

Den gennemsigtighed og de næsten ubegrænsede analysemuligheder, som et datastyringssystem som TIM, TRAPO Intelligent Management System, tilbyder, kan især anbefales til globalt opererende virksomheder.

Det betyder, at nøgletal kan indsamles fra alle anlæg til enhver tid på alle steder, sammenlignende vurderes, produktionen styres på grundlag af realtidsdata og vedligeholdelsen understøttes.

Ti delprocesser udgør TRAPO Digital Hub

TRAPO Digital Hub TRAPO Digital Hub

1 | Digital prisforhandling

I forbindelse med prisforhandlinger sparer digitale processer tid og ressourcer i kommunikationen med kunder og leverandører.

I processen erstatter videomøder (langdistance-) rejser i forbindelse med koordineringscyklusser ansigt til ansigt og minimerer risikoen for smitte i pandemiske perioder.

Med digital prisforhandling sparer vi værdifuld tid ved at finde kontrakter elektronisk.

2 | Digital kontraktunderskrift og ordrebekræftelse

Det ``kommercielle håndtryk`` finder sted online: Kontrakterne kan underskrives digitalt af kunden og returneres online.

Det samme gælder for ordrebekræftelser i realtid.

Også her er personlige kontakter og rejser elimineret, og processerne er strømlinet.

3 | Møde til gennemgang af 3D-tegningen

Kun den, der har et komplet overblik over anlægget, kan designe det med henblik på maksimal effektivitet fra starten.

Derfor udvikler TRAPO 3D-modeller i planlægningsfasen for at designe anlægget i overensstemmelse med kundens krav.

Drøftelser med TRAPO-ekspertgrupperne finder sted i fortrolige videochats.

På denne måde kan der allerede i planlægningsfasen findes løsninger til de enkelte opgaver - langt før den fysiske gennemførelse af produktionsanlæggene.

4 | Processimulering på den digitale tvilling

Alle processer, relevante egenskaber og præstationscyklusser for individuelle sekvenser op til hele anlægget kan virtuelt kortlægges i TRAPO Digital Hub.

Især ved tidskritiske grænseflader gennemløbes, sammenlignes og optimeres processer i realtid på den digitale tvilling.

Forskellige variabler kan integreres i denne simulering for at vise processer under forskellige forhold og forberede dem på så mange situationer som muligt.

F.eks. kan effektiviteten og hastigheden af forskellige dele af anlægget vises.

Med godkendelsen af den animerede processimulering får kunden sikkerhed for, at hans anlæg vil blive installeret i den aftalte form på kortere tid.

5 | Fjernstyret fabriksgodkendelse

Tidligere fandt fabriksafprøvningen sted på stedet i Gescher-Hochmoor, inden enhederne blev leveret.

I dag kan FAT-testen (Factory Acceptance Test) allerede udføres på afstand; moderne informationsteknologier erstatter globale rejseaktiviteter.

Fabriksafprøvningen understøttes af en webbaseret mødeplatform, mobilkameraer samt håndfri værktøjer til omkostningseffektivt fjernsamarbejde, hvormed projektpartnerne kan udføre alle trin i FAT'en.

6 | Virtuel idriftsættelse

Under den fjernstyrede idriftsættelse støtter serviceværktøjer teamet på stedet, så kunder og projektpartnere kan udføre alle trin til idriftsættelse af maskinerne selvstændigt ved hjælp af VR-briller og vejledning.

Brugere på kundesiden og TRAPO-specialister mødes via videochat.

Fordelen ved fjernstyring er ikke begrænset til idriftsættelse, men kan udvides til at omfatte eftermonteringssituationer og reparationsscenarier.

7 | Virtuel uddannelse

Virtuel træning sætter deltagerne ind i det simulerede miljø i det anlæg, der skal betjenes.

Live-undervisning, HMI-simuleringer, uddannelsesvideoer - lige så individuelle som det pågældende anlæg - og virtuel inspektion af de enkelte komponenter er tilgængelige digitalt for kunderne, så driftspersonalet kan bidrage til den samlede effektivitet i anlægget og til en optimeret produktionshastighed.

Som TRAPO GmbH udvikler vi trinvise forklaringer, HMI-simulering, træningsvideoer og virtuel inspektion af individuelle komponenter.

8 | Visualisering og overvågning i realtid

Moderne datastyringssystemer er en afgørende faktor for proceseffektivitet og topkvalitet.

TIM, TRAPO Intelligent Management System, der kan bruges i alle brancher, kan konfigureres af kunden.

TIM går langt videre end tilstandsbaseret overvågning, dvs. den løbende overvågning af driftskritiske værdier i anlæg.

TIM visualiserer, overvåger og styrer anlæg. Der leveres evalueringer, statusforespørgsler og produktionstal afhængigt af brugeren.

På baggrund af de opnåede oplysninger kan optimeringer i produktionen nemt gennemføres og bidrage til at opnå maksimal ydeevne på maskinen.

9 | Vedligeholdelsesstøtte med digitalt indkøbskort

Serviceteamet modtager forespørgsler og anmodninger via et billetsystem som en online transaktionsfil; svar og løsning sker også digitalt. Standardreservedele opbevares i TIM.

Reservedele kan også bestilles med et klik på musen via TIM's indkøbskurv.

10 | Forudseende vedligeholdelse

Reducer omkostningerne, optimer personaleplanlægningen og minimer nedetiden: Nøglefunktionerne i TIM muliggør forebyggende vedligeholdelse ved at specificere behovsbaseret vedligeholdelsesarbejde og pleje af teknisk udstyr.

Målet er at holde hele anlægget i optimal driftstilstand og undgå driftsstop.

TRAPO's selvbetjeningsportaler giver adgang til virksomhedens komplekse serviceviden via TIM: online servicedokumenter, opdaterede manualer, FAQ'er og interaktive instruktioner til HMI-operationsniveauet.

Tilmeld dig til nyhedsbrev